Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Komisia pre kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v Lipovci,  Dobrovoľný  hasičský  zbor  a  Klub slovenských...
Obecný úrad a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Lipovci Vás pozývajú na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční z ...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
Programový rozpočet obce Lipovec na rok 2012  s výhľadom na roky 2013 a 2014.
Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné...
Kapustnica nebola pustá Nevšednú sobotu zažili obyvatelia Lipovca 10.12.2011. Už od samého rána prichádzali súťažiaci pred Kultúrny dom v ...
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 502/2001 Z.z. o...
Obecný úrad Lipovec oznamuje občanom, že najbližší zber vriec s plastovým odpadom z domácností sa uskutoční dňa 24.11.2011. Vrecia s plastovým...
Obecný úrad v Lipovci a Komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú na 13. ročník DŇA OBCE LIPOVEC:
Harmonogram vývozu 1100 litrových nádob na plasty a vriec s plastmi, z domácností obce Lipovec, v mesiacoch august až december 2011.

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie