Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

Obec Lipovec, komisia pre kultúru a šport pri obecnom zastupiteľstve Vás pozývajú do priestorov Kultúrneho domu v Lipovci na      20....
    V súlade s § 5 zákona č. 140/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, pre účely zverejnenia ponuky prevodu vlastníctva...
Starosta obce oznamuje, že sa mení termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva a zvoláva 41. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v...
                         OBEC LIPOVEC...
Sprievodný kultúrny program s tematickým pásmom k STAVANIU MÁJA spestrí folklórna skupina HRADISKO z Vrútok.  Tešíme sa na Vašu účasť...
Starosta obce zvoláva 40. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2018 /streda/ v kancelárii starostu...
      Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne od: 25.4.2018 08:15 do: 25.4.2018 14:30  bude...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie