Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

      Rímsko-katolícky farský úrad Vrútky, v spolupráci s obcou Lipovec Vás srdečne pozývajú na SVIATOK ANJELOV...
Starosta obce zvoláva 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 11.10.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
Starosta obce zvoláva 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 13.9.2017 /streda/ v kancelárii starostu...
V súlade s § 6 ods. (3) a (4) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Lipovec zverejňuje návrh dodatku č. 2. k...
Vyhlásenie VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov ............vzn_c._1-2017_o_umiestnovani_volebnych_plagatov.pdf
        OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE vyhlasuje  od 1. augusta 2017 od 12....

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie