Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

           Starosta obce zvoláva 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa...
45. ročník výstupu na vrch Panošina
Klub slovenských turistov LIPOVEC Vás pozýva na 45. ročník výstupu na vrch Panošina, ktorý sa bude konať 12. augusta 2017. Zraz účastníkov pri...
Obec Lipovec zverejňuje Návrh VZN č. ....../2017 k  pripomienkovaniu v zmysle § 6, ods. (4) zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov...
....... o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec
Obec Lipovec zverejňuje ponuku na obsadenie voľného pracovného miesta HLAVNÝ KUCHÁR /KA v prevádzke školskej jedálne v Lipovci na HPP....
           Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na    II. polrok 2017     ...
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. Oznamuje, že z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti bude dňa...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie