Faktúry, zmluvy a objednávky

Názov dokumentu Zverejnené
Objednávka č. 27, Builders s.r.o. - zametacie práce po zimnej údržbe 22.03.2019
Objednávka č. 28 - Martinalarm - zabezpečovacia signalizácia do OÚ 22.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20197484-Z, Brantner Fatra, s.r.o 20.03.2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 , MM TRADE SK, s.r.o, stavba "Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec" 20.03.2019
Objednávka č. 23, AudiologicPRO, s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 24, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 25, Stanislav Kolesár 18.03.2019
Objednávka č. 16, PETIT PRESS, a.s. 18.03.2019
Objednávka č. 18, GastroCorp. s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 19, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 20, SPORT SERVICE, s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 22, Tibor Kemény - KEMART Martin 18.03.2019
Objednávka č. 15, JK TINA s.r.o. , K.N.M. 18.03.2019
Objednávka č. 21 - osvedčovacie knihy a formuláre 16.03.2019
Dodatok č. 13/2019 k ZMLUVE č. 11/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území obce Lipovec 12.03.2019
Kniha dodávateľských faktúr 2_2019 04.03.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého diela č. 2019/0203 Hradisko 22.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2019/DOT, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 21.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2019/DOT, CVČ DOMINO Vrútky 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2019/DOT, CVČ ul.A.Kmeťa 22 Martin 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.4/2019/DOT, Centrum environmentálnej výchovy Turiec, OZ Martin 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.5/2019/DOT, TJ IDOP Lipovec 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.6/2019/DOT, Súkromná základná škola BellAmos, Martin 19.02.2019
Dohoda o určení výšky náhrady so Slovenskou distribučnou a.s. 11.02.2019
Objednávka č.14/2019_František Hric ELTECH 07.02.2019
Objednávka č.13/2019_AudiologicPRO, s.r.o. 02.02.2019
Kniha dodávateľských faktúr 1_2019 02.02.2019
Objednávka č.12/2019_DLJ trans, s.r.o. 28.01.2019
Objednávka č.11/2019_J.M.Martin, spol.s.r.o. 25.01.2019
Kúpno-predajná zmluva J.M.Martin, spol s r.o. 22.01.2019
Kúpna zmluva J.M.Martin,s.r.o , odkúpenie Š-Fabia 22.01.2019
Objednávka č.8/2019_J.M.Martin, spol. s.r.o. 21.01.2019
Objednávka č.9/2019_AGRA, s.r.o. 21.01.2019
Objednávka č.10/2019_Nadežda Holá 21.01.2019
GAYA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. GAYA /2150341.3 Dodatok č. 2 21.01.2019
Objednávka č.7/2019_Ing. Daniela Maceková EKOMAKK 08.01.2019
Objednávka č.4/2019_UP Slovensko, s.r.o. 07.01.2019
Objednávka č.5/2019_Ján Stacho - ATV shop 07.01.2019
Objednávka č.6/2019_P.A.N spol. s.r.o. 07.01.2019
Objednávka č. 3/2019 Road Service s.r.o., ČSA 3 Martin 06.01.2019
Objednávka č. 2/2019 Mountfield SK,s.r.o Martin 05.01.2019
Objednávka č. 1/2019 AGRA s.r.o Martin 04.01.2019
Kniha dodávateľských faktúr 12_2018 02.01.2019
Dohoda o späťvzatí výpovede zo Spoločného obecného úradu Vrútky 18.12.2018
Dodatok č. 5/2018 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky 18.12.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/ZoVB-008/2018/Lipovec0760/SO301-01/Axioma 13.12.2018
Objednávka č.88/2018_Stanislav Fulír - autoservis STANFER 11.12.2018
Kniha dodávateľských faktúr 11_2018 07.12.2018
Objednávka č.89/2018_Brantner Fatra, s.r.o. 03.12.2018
Objednávka č.90/2018_AGRA, s.r.o. 03.12.2018

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie