Faktúry, zmluvy a objednávky

Názov dokumentu Zverejnené
Zmluva o reklame Brantner Fatra, s.r.o 19.08.2019
Objednávka č. 72 - Marvisgarden - záhradnícke práce 08.08.2019
Notárska zápisnica, Zmluva o odpredaji pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa František Ľudvik 07.08.2019
Objednávka č. 71 - HAKOM - dopravné značky a malý informačný systém 31.07.2019
Objednávka č. 67 - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. - Likvidácia odp.vôd v Hasičskej zbrojnici 30.07.2019
Objednávka č. 70 - PILEX - palivové drevo 29.07.2019
Kúpna zmluva - T-613, s.r.o. - pre Školskú jedáleň pri MŠ Lipovec 29.07.2019
Objednávka č. 68 - PTP - dovoz tuhého paliva koks 22.07.2019
Objednávka č. 69 - MIP - renovácia kaziet do tlačiarne 22.07.2019
Objednávka č. 66 - Michal Franek MF - maliarske práce-šatne pri futbalovom ihrisku 22.07.2019
Objednávka č. 65 - Michal Franek MF - maliarske práce v MŠ a ŠJ 22.07.2019
Zmluva o dielo č. 4/2019 , Elektroinštalácia ŠJ a MŠ, Miroslav Novák-REZ, Lipovec 19.07.2019
Objednávka č. 60 - SuperDiskont, s.r.o. - vysávač na okná Window Cleaner 51003 19.07.2019
Objednávka č. 64 - Združenie obcí RVC MT - diár samosprávy na r.2020 18.07.2019
Objednávka č. 59 - Merkur Slovakia s.r.o. - oprava kosačkového traktora 12.07.2019
Zmulva o nájme nebytového priestoru, ul. Horná č. 118/11C 12.07.2019
Objednávka č. 62 - Florian, s.r.o. - výstroj a vybavenie pre Lipoveckých drakov 12.07.2019
Objednávka č. 63 - MIP, s.r.o. - Tonery do tlačiarne 12.07.2019
Objednávka č. 61 - Up Slovensko, s.r.o. - stravné kupóny 12.07.2019
Objednávka č. 58- Florian,s.r.o. - Výstroj a vybavenie pre DHZ a lip.drakov 12.07.2019
Kniha dodávateľských faktúr 06 2019 10.07.2019
Zmluva o dielo č. 059/2019 OR , strecha veže a zvody HZ, Rebuild s.r.o Bratislava 09.07.2019
Zmluva o dielo č. 3/2019 Andante, spol. s.r.o , 08.07.2019
Zmluva o dielo č. 2/2019 , MM TRADE SK, s.r.o stavba "Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec- Oprava fasády HZ!" 19.06.2019
Objednávka č. 55 - KV-mont servis,s.r.o. - oprava obecného rozhlasu 18.06.2019
Objednávka č. 57 - DLJ trans - zemné a výkopové práce v areáli HZ Lipovec 17.06.2019
Objednávka č. 53 - Andrea Shop - prenosná klimatizácia pre MŠ 17.06.2019
Objednávka č. 54-KV - mont servis - údržba a oprava rozhlasu 17.06.2019
Objednávka č. 56 - Dekorum - výroba a dodanie insignií obce Lipovec 17.06.2019
Objednávka č. 52 - Slovenská pošta - predplatné tlače pre MŠ 17.06.2019
Kniha dodávateľských faktúr 03 2019 06.06.2019
Kniha dodávateľských faktúr 04 2019 06.06.2019
Kniha dodávateľských faktúr 05 2019 06.06.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 03.06.2019
Objednávka č. 50 - KV-mont servis, s.r.o. - údržba verejného osvetlenia 27.05.2019
Objednávka č. 46 - Agrifarmi - oprava štiepkovača, brúsenie nožov 25.05.2019
Objednávka č. 49 - Autoservis AJETO - servis vozidla LIAZ 706 RTHP 22.05.2019
Objednávka č. 45 - Šajgalík-D.P.A. - statické posúdenie krovu HZ 17.05.2019
Objednávka č. 44 - MIP s.r.o. - toner do tlačiarne 17.05.2019
Objednávka č. 47 - Taktik vydavateľstvo - pomôcky pre škôlku 17.05.2019
Objednávka č. 48 - autoškola Ján Kolník - školenie 16.05.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenská energetika, a.s. 15.05.2019
Objednávka č. 41 - Marvisgarden,s.r.o. - záhradnícke práce 13.05.2019
Objednávka č. 43 - Florian, s.r.o. - vysielačky Motorola 09.05.2019
Objednávka č. 39 - SPOMART - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 03.05.2019
Objednávka č. 40 - BV ELEKTRONIK - Oprava rozhlasovej ústredne 03.05.2019
Objednávka č. 29 - EkonSpo - poštové poukazy 26.04.2019
Objednávka č. 32 - Eltech - elektroinštalačné práce 26.04.2019
Objednávka č. 33 - Kamenárstvo Piško Peter - kamenné tabuľky na cintorín 26.04.2019
Objednávka č. 34 - Vodako s.r.o. - oprava kanálových vpustí 26.04.2019

Stránky

Pripravujeme

Dátum podujatia:
14.09.2019
Obec Lipovec Vás srdečne pozýva na oslavy "Dňa obce Lipovec" ktorá sa uskutočnia dňa 14.septembra 2019 od 13.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu a jeho okolí.  Oslavy sa ponesú v duchu histórie a pripomenutia 645. výročia prvej písomnej zmienky o Lipovci.   Pre...

Najnovšie foto

Aktuálne počasie