Faktúry, zmluvy a objednávky

Názov dokumentu Zverejnené
Objednávka č. 37, Yetiland, s.r.o. - plavecký výcvik pre predškolákov 16.04.2019
Zmluva na dodávku potravín pre ŠJ, QALITED s.r.o. Galanta 30.03.2019
Rámcová zmluva o nakladaní s KO na území obce Lipovec na roky 2019- 2023 27.03.2019
Objednávka č. 27, Builders s.r.o. - zametacie práce po zimnej údržbe 22.03.2019
Objednávka č. 28 - Martinalarm - zabezpečovacia signalizácia do OÚ 22.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20197484-Z, Brantner Fatra, s.r.o 20.03.2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 , MM TRADE SK, s.r.o, stavba "Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec" 20.03.2019
Objednávka č. 23, AudiologicPRO, s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 24, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 25, Stanislav Kolesár 18.03.2019
Objednávka č. 22, Tibor Kemény - KEMART Martin 18.03.2019
Objednávka č. 16, PETIT PRESS, a.s. 18.03.2019
Objednávka č. 18, GastroCorp. s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 19, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 15, JK TINA s.r.o. , K.N.M. 18.03.2019
Objednávka č. 20, Lyreco CE, SE - kancelárske potreby 18.03.2019
Objednávka č. 21 - osvedčovacie knihy a formuláre 16.03.2019
Dodatok č. 13/2019 k ZMLUVE č. 11/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území obce Lipovec 12.03.2019
Kniha dodávateľských faktúr 2_2019 04.03.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého diela č. 2019/0203 Hradisko 22.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2019/DOT, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 21.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2019/DOT, CVČ DOMINO Vrútky 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2019/DOT, CVČ ul.A.Kmeťa 22 Martin 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.4/2019/DOT, Centrum environmentálnej výchovy Turiec, OZ Martin 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.5/2019/DOT, TJ IDOP Lipovec 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.6/2019/DOT, Súkromná základná škola BellAmos, Martin 19.02.2019
Dohoda o určení výšky náhrady so Slovenskou distribučnou a.s. 11.02.2019
Objednávka č.14/2019_František Hric ELTECH 07.02.2019
Objednávka č.13/2019_AudiologicPRO, s.r.o. 02.02.2019
Kniha dodávateľských faktúr 1_2019 02.02.2019
Objednávka č.12/2019_DLJ trans, s.r.o. 28.01.2019
Objednávka č.11/2019_J.M.Martin, spol.s.r.o. 25.01.2019
Kúpno-predajná zmluva J.M.Martin, spol s r.o. 22.01.2019
Kúpna zmluva J.M.Martin,s.r.o , odkúpenie Š-Fabia 22.01.2019
Objednávka č.8/2019_J.M.Martin, spol. s.r.o. 21.01.2019
Objednávka č.9/2019_AGRA, s.r.o. 21.01.2019
Objednávka č.10/2019_Nadežda Holá 21.01.2019
GAYA, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. GAYA /2150341.3 Dodatok č. 2 21.01.2019
Objednávka č.7/2019_Ing. Daniela Maceková EKOMAKK 08.01.2019
Objednávka č.4/2019_UP Slovensko, s.r.o. 07.01.2019
Objednávka č.5/2019_Ján Stacho - ATV shop 07.01.2019
Objednávka č.6/2019_P.A.N spol. s.r.o. 07.01.2019
Objednávka č. 3/2019 Road Service s.r.o., ČSA 3 Martin 06.01.2019
Objednávka č. 2/2019 Mountfield SK,s.r.o Martin 05.01.2019
Objednávka č. 1/2019 AGRA s.r.o Martin 04.01.2019
Kniha dodávateľských faktúr 12_2018 02.01.2019
Dohoda o späťvzatí výpovede zo Spoločného obecného úradu Vrútky 18.12.2018
Dodatok č. 5/2018 k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky 18.12.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/ZoVB-008/2018/Lipovec0760/SO301-01/Axioma 13.12.2018
Objednávka č.88/2018_Stanislav Fulír - autoservis STANFER 11.12.2018

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie