Faktúry, zmluvy a objednávky

Názov dokumentu Zverejnené
Kniha dodávateľských faktúr 03 2019 06.06.2019
Kniha dodávateľských faktúr 04 2019 06.06.2019
Kniha dodávateľských faktúr 05 2019 06.06.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 03.06.2019
Objednávka č. 50 - KV-mont servis, s.r.o. - údržba verejného osvetlenia 27.05.2019
Objednávka č. 46 - Agrifarmi - oprava štiepkovača, brúsenie nožov 25.05.2019
Objednávka č. 49 - Autoservis AJETO - servis vozidla LIAZ 706 RTHP 22.05.2019
Objednávka č. 45 - Šajgalík-D.P.A. - statické posúdenie krovu HZ 17.05.2019
Objednávka č. 44 - MIP s.r.o. - toner do tlačiarne 17.05.2019
Objednávka č. 47 - Taktik vydavateľstvo - pomôcky pre škôlku 17.05.2019
Objednávka č. 48 - autoškola Ján Kolník - školenie 16.05.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenská energetika, a.s. 15.05.2019
Objednávka č. 41 - Marvisgarden,s.r.o. - záhradnícke práce 13.05.2019
Objednávka č. 43 - Florian, s.r.o. - vysielačky Motorola 09.05.2019
Objednávka č. 39 - SPOMART - kontrola a oprava hasiacich prístrojov 03.05.2019
Objednávka č. 40 - BV ELEKTRONIK - Oprava rozhlasovej ústredne 03.05.2019
Objednávka č. 33 - Kamenárstvo Piško Peter - kamenné tabuľky na cintorín 26.04.2019
Objednávka č. 34 - Vodako s.r.o. - oprava kanálových vpustí 26.04.2019
Objednávka č. 38 - Brantner Fatra s.r.o. - zametanie ulíc 26.04.2019
Objednávka č. 29 - EkonSpo - poštové poukazy 26.04.2019
Objednávka č. 32 - Eltech - elektroinštalačné práce 26.04.2019
Objednávka č. 37, Yetiland, s.r.o. - plavecký výcvik pre predškolákov 16.04.2019
Objednávka č. 35 - Ing. Slodičák - Vypracovanie projekt.dokumentácie na KD 10.04.2019
Objednávka č. 36 - Turč.vodárenská spol. - prečistenie kanalizácie v OCÚ 10.04.2019
Objednávka č. 31 - NR COMPANY, s.r.o. - projekt "Viacúčelové ihrisko" 10.04.2019
Notárska zápisnica -kúpna zmluva Milan Baláž 03.04.2019
Zmluva na dodávku potravín pre ŠJ, QALITED s.r.o. Galanta 30.03.2019
Objednávka č. 26 - Novaplast s.r.o. - celotieniace žalúzie 29.03.2019
Rámcová zmluva o nakladaní s KO na území obce Lipovec na roky 2019- 2023 27.03.2019
Objednávka č. 30 - BRAMAPO - koberec+montáž v kancelárii OCÚ 22.03.2019
Objednávka č. 27, Builders s.r.o. - zametacie práce po zimnej údržbe 22.03.2019
Objednávka č. 28 - Martinalarm - zabezpečovacia signalizácia do OÚ 22.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20197484-Z, Brantner Fatra, s.r.o 20.03.2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 , MM TRADE SK, s.r.o, stavba "Požiarna zbrojnica I. etapa - Lipovec" 20.03.2019
Objednávka č. 23, AudiologicPRO, s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 24, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 25, Stanislav Kolesár 18.03.2019
Objednávka č. 19, MIP s.r.o., Prievidza 18.03.2019
Objednávka č. 22, Tibor Kemény - KEMART Martin 18.03.2019
Objednávka č. 16, PETIT PRESS, a.s. 18.03.2019
Objednávka č. 18, GastroCorp. s.r.o. 18.03.2019
Objednávka č. 15, JK TINA s.r.o. , K.N.M. 18.03.2019
Objednávka č. 20, Lyreco CE, SE - kancelárske potreby 18.03.2019
Objednávka č. 21 - osvedčovacie knihy a formuláre 16.03.2019
Dodatok č. 13/2019 k ZMLUVE č. 11/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území obce Lipovec 12.03.2019
Kniha dodávateľských faktúr 2_2019 04.03.2019
Zmluva o vytvorení umeleckého diela č. 2019/0203 Hradisko 22.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č.3/2019/DOT, Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 21.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2019/DOT, CVČ DOMINO Vrútky 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2019/DOT, CVČ ul.A.Kmeťa 22 Martin 19.02.2019

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie