Uznesenia zo zasadnutí OcZ

Názov Zverejnené
Uznesenia 1. zasadnutia OcZ 1-8/2015 zo dňa 2.1.2015 15.01.2015
Uznesenia 2. zasadnutia OcZ 9-22/2015 zo dňa 28.1.2015 06.02.2015
Uznesenia 3. zasadnutia OcZ 23-35/2015 zo dňa 25.2.2015 05.03.2015
Uznesenia 4. zasadnutia OcZ 36-41/2015 zo dňa 25.3.2015 30.03.2015
Uznesenia 5. zasadnutia OcZ 42-47/2015 zo dňa 22.4.2015 04.05.2015
Uznesenia 6. zasadnutia OcZ 48-53/2015 zo dňa 27.5.2015 10.06.2015
Uznesenia 7. zasadnutia OcZ 54-63/2015 zo dňa 24.6.2015 30.06.2015
Uznesenia 8. zasadnutia OcZ 64-65/2015 zo dňa 29.7.2015 13.08.2015
Uznesenia 9. zasadnutia OcZ 66-73/2015 zo dňa 26.8.2015 09.09.2015
Uznesenia 10. zasadnutia OcZ 74-77/2015 zo dňa 23.9.2015 30.09.2015
Uznesenia 11. zasadnutia OcZ 78-85/2015 zo dňa 28.10.2015 05.11.2015
Uznesenia 12. zasadnutia OcZ 86-89/2015 zo dňa 4.11.2015 12.11.2015
Uznesenia 13. zasadnutia OcZ 90-103/2015 zo dňa 25.11.2015 07.12.2015
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2015 30.12.2015
Uznesenia 15. zasadnutia OcZ 1-11/2016 zo dňa 27.1.2016 11.02.2016
Uznesenia 16. zasadnutia OcZ 12-16/2016 zo dňa 2.3.2016 15.03.2016
Uznesenia 17. zasadnutia OcZ 17-23/2016 zo dňa 6.4.2016 19.04.2016
Uznesenia 18. zasadnutia OcZ 24-29/2016 zo dňa 25.4.2016 04.05.2016
Uznesenia 19. zasadnutia OcZ 30-32/2016 zo dňa 25.5.2016 07.06.2016
Uznesenia 20. zasadnutia OcZ 34-44/2016 zo dňa 29.6.2016 08.07.2016
Uznesenia 21. zasadnutia OcZ 44-49/2016 zo dňa 27.7.2016 05.08.2016
Uznesenia 22. zasadnutia OcZ 50-54/2016 zo dňa 14.9.2016 20.09.2016
Uznesenia 23. zasadnutia OcZ 55-58/2016 zo dňa 19.10.2016 28.10.2016
Uznesenia 24. zasadnutia OcZ 59-60/2016 zo dňa 9.11.2016 16.11.2016

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie