Obec Lipovec, okres Martin

Aktuálne oznamy

    Obecný úrad v Lipovci oznamuje občanom že z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov Obecného úradu, budú upravené úradné...
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o  oznamuje, že z dôvodu vysokých teplôt bude v termíne od pondelka 30.7.2018 vykonávať zber komunálneho...
      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU...
Obecný úrad Lipovec, v  zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci...
Mesto Vrútky, ako príslušný orgán územného plánovania začína prerokovanie návrhu územno-plánovacej dokumentácie " Územný plán mesta Vrútky -...
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.6.2018, uznesením č. 34/2018 prijalo dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2016 o prevádzkovom...

Stránky

Najnovšie foto

Aktuálne počasie