Stavebný úrad

OBEC LIPOVEC
Hrabiny 290/11, 038 61 Lipovec


STAVEBNÝ ÚRAD LIPOVEC

ÚRADNÉ HODINY

KAŽDÝ PIATOK: 8.00 hod. do 15.30 hod.
(obedná prestávka od 12.00 – 12.30)

Na konzultácie k stavebným konaniam (poradenstvo k žiadostiam, konzultácie k prebiehajúcim konaniam, stavebnej dokumentácii a pod., sa objednávajte vopred telefonicky.

Zodpovedný zamestnanec: Ing. Ján Šajgalík
Kontakt: 0904 679 492
Email: stavebny.urad@lipovec.sk

Evidencia stavebných podaní prebieha aj počas bežných úradných hodín obecného úradu.
Tel: 0915 710 948