Zimná a letná údržba

V zimnom období vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Z roka na rok nám pribúdajú odparkované autá, ktoré obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest, ale najmä ostatných občanov či už idúcich pešo alebo v automobiloch. Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách v zimnom období.