Projekty

Vedenie obce sa v aktuálnom volebnom období intenzívne sústreďuje na prípravu projektovej dokumentácie potrebnej pre získavanie finančných prostriedkov z EÚ. Rozvojové projekty vychádzajú z viacerých základných strategických dokumentov, ktoré riešia všetky oblasti rozvoja obce:

Na nadnárodnej úrovni:

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) – podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ

Na regionálnej úrovni:

https://www.hrajzakraj.sk/wp-content/uploads/2023/03/2023_02_IUS-ZK_v_1_0_schvalena.pdf

Na miestnej úrovni:

https://www.lipovec.sk/phsr/