VYBUDOVANIE FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE NA STRECHE MATERSKEJ ŠKOLY LIPOVEC

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program Kvalita životného prostredia
Opatrenie:
Meno prijímateľa: Obec Lipovec
Názov projektu: Materská škola FVZ 12kW Lipovec
Dátum začiatku: 15.9.2023
Dátum odovzdania diela: 30.11.2023

Dátum ukončenia projektu funkčnou skúškou: 28.03.2024
Celkové oprávnené výdavky: 45 507,14€
Dotácia: 43 231,78€
Spolufinancovanie obce: 2 275,36 €
Predmet: 28 ks fotovoltaických panelov na pokrytie spotreby Materskej školy a Obecného úradu
Stav: zrealizované

Hlavný cieľ projektu: podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom vybudovania zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – fotovoltika

Celková výška oprávnených výdavkov: 45 507,14€

Na strechu budovy Obecného úradu obec nainštalovala 28 ks fotovoltaických panelov na pokrytie spotreby Materskej školy a Obecného úradu na zníženie nákladov za elektrickú energiu. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program kvalita životného prostredia.