Komisia pre kultúru a šport

Zloženie komisie:
Predseda: Iveta Vozárová
Členovia: Mgr. Alena Dibalová, Bc. Lucia Vozárová,  Alena Lamošová, Jakub Ľudvík, Ing. Ján Ondrík, Ing. Dušan Ertl, Natália Šimeková, Veronika Horská

Kultúra

Šport a turistika

Komisia pre kultúru a šport sa riadi pracovným plánom zasadnutí a plánom podujatí obecného úradu a jednotlivých zložiek, ktoré pracujú v obci.


Všetky dokumenty komisie pre kultúru a šport

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu