Komisia pre ekonomiku a investície

Zloženie komisie:
Predseda: Iveta Vozárová
Členovia: Mgr. Stanislav Buvala, Mgr. Alena Dibalová, Ing. Dušan Ertl,  Marián Lamoš, Ing. Nikola Sucháňová, JUDr. et PhDr. Katarína Chrenová, Jana Kašíková, Emil Ľudvík,  

 

Činnosť komisie a jej kompetencie:

Ekonomická činnosť:

Investície

Ostatné

Komisia pre ekonomiku a investície sa riadi plánom pracovných zasadnutí a programom aktuálnych bodov v čase zasadnutia.


Všetky dokumenty komisie pre ekonomiku a investície

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu