Vyhlášky a oznámenia

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2022 a 2023 a Majetkové priznania vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za rok 2022 a 2023