Knižnica

Čítanie kníh v našej obci má dlhoročné tradície. Kniha bola a je spoločníkom, radcom, aj prostriedkom oddychu mnohých našich obyvateľov.

V dnešnej dobe i napriek novodobým vymoženostiam 21. storočia ako sú internet a elektronické médiá, si kniha zachovala v rodinách stále svoje miesto. Dokazuje to aj spektrum pravidelných čitateľov od mladého školského veku až po seniorov.

Miestna Ľudová knižnica v Lipovci bola založená v roku 1953. Vystriedalo sa v nej mnoho knihovíkov. Z histórie prírastkových kníh a ostatných dokumentov knižnice sme sa dozvedeli, že od roku 1953, teda od jej založenia po dnešok, v nej pracovalo 13 knihovníkov.
r. 1953 – 1954 – p. Jozef Minda (2 roky)
r. 1955 – p. Milan Lamoš – Števké (1 rok)
r. 1956 – 1958 – p.Emil Lamoš –Belohlávke, Ján Knoška, Viliam Košťa
r. 1959 – p. Erika Lamošová – Feré (1 rok)
r. 1960 – 1962 – p. Marta Greisigerová (3 roky)
r. 1963 – 1970 – p. Magda Ertlová (8 rokov)
r. 1971 – 1973 – p. Marta Hricová (3 roky)
r. 1974 – 1980 – p. Juliana Matejbusová (7 rokov)
r. 1981 – 1986 – p. Jaroslava Revúsová (6 rokov)
r. 1987 – 2023 p. Marta Madová (neuveriteľných 36 rokov).Pani Marta Madová bola doposiaľ najdlhšie pôsobiacou knihovníčkou. Úctyhodných 36 rokov sa s láskou starala o knižnicu a knihy a udržiavala knižnicu v Lipovci živú. Patrí jej obrovská vďaka!

r. 2023 – začínajúca p. Monika Ertlová

V knižnici nájdete tituly z roku 1920, 1925, či 1929, ale aj najnovšie diela slovenských a svetových autorov. Zo žánrov si každý návštevník určite vyberie, pretože sú tu tituly z beletrie, detektívky, romány pre ženy, záhradkárstva, detské knihy, náučné slovníky, kuchárky, encyklopédie a iné. Každý rok Obec Lipovec vyčleňuje vo svojom rozpočte čiastku na obnovu knižného fondu a zakúpenie nových kníh.

Otváracie hodiny: každú stredu v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod.