VZN a vnútorné predpisy

Vyhľadávať v zobrazenom obsahu

VZN č. 4/2023, ktorým sa zrušuje VZN

  Vyššie uvedené VZN je platné  

VZN č. 3/2023 o miestnom referende

  Vyššie uvedené VZN je platné  

NÁVRH_VZN č. 4/2023, ktorým sa zrušuje VZN obce

  Vyššie uvedené VZN je platné  

NÁVRH – VZN č. 3/2023 o miestnom referende

  Vyššie uvedené VZN je platné