VZN č. 7/2023, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.12.2023