Obecný a Matričný úrad

kancelária:
Lipovec
ul. Hrabiny 290/11
038 61 Lipovec

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 ; 13:00-15:30
Utorok:      NESTRÁNKOVÝ  DEŇ
Streda:      8:00-12:00 ; 13:00-17:00
Štvrtok:    8:00-12:00 ; 13:00-15:30
Piatok:      8:00-12:00

Kontakty:
Starostka obce:
Ing. Dana Petrášková
mobil: 0911 898 759
e-mail: starostka@lipovec.sk

Zamestnanci:

Obecný úrad : 0915 710 948

Odborný referent, dane:

Jana Kašíková
e-mail: jana.kasikova@lipovec.sk
e-mail: dane@lipovec.sk

Referent:

Beáta Belicová
e-mail: beata.belicova@lipovec.sk

Ekonóm:

Iveta Mikulová/Ing. Nikola Sucháňová

tel: 0910 202 689

email: ekonom@lipovec.sk

Bankové spojenie : 

Všeobecná úverová banka :

IBAN : SK40 0200 0000 0000 1362 3362 

Matričný úrad

pre obce Lipovec a Turčianske Kľačany.

kancelária obecného úradu:
Hrabiny 290/11
038 61 Lipovec

kontakt:

Jana Kašíková – matrikárka
tel.: 0915 710 948
e-mail: jana.kasikova@lipovec.sk


Beáta Belicová – zástupkyňa matrikárky
0915 710 948
e-mail: beata.belicova@lipovec.sk