Klub slovenských turistov

Zrod turistiky v Lipovci

Členovia výboru TJ Dynamo Lipovec na členskej schôdzi v roku 1971 prijali uznesenie k založeniu turistického oddielu. Touto úlohou bol poverený vtedajší predseda TJ Jozef Minda a 8 členov výboru.V roku 1973 bol zvolený za nového predsedu turistického oddielu Bohuš Klein. Po ňom v roku 1975 sa stal predsedom … celý článok

Pamätník na Panošinej

Tento pamätník dal v roku 1948 postaviť pán Ernest Lamoš Beňovský, na počesť neznámeho bojovníka, ktorý zahynul v bojoch počas II. svetovej vojny. Stavbu realizoval staviteľ Ladislav Veserle za pomoci občanov Lipovca … celý článok (PDF) >>>