Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č. 1/2019 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 09.06.2022