Všeobecne záväzné nariadenie obce Lipovec č. 1/2021 o určení názvu novovzniknutej ulice na území obce Lipovec v lokalite IBV Lipovec Hájik – Ulica Breziny

Dátum zverejnenia: 24.05.2021