Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.06.2023