návrh VZN o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb obcou Lipovec

Dátum zverejnenia: 10.06.2019