NÁVRH – VZN č. 3/2023 o miestnom referende

Dátum zverejnenia: 11.10.2023