VZN č. 5/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovec

Dátum zverejnenia: 14.12.2023