POZNAJ A CHRÁŇ – INOVATÍVNA NÁUČNÁ TABUĽA LIPOVEC, NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA

Poskytovateľ dotácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky „Financované Environmentálnym fondom v rámci POP 2023,
Projekt: Poznaj a chráň – inovatívna náučná tabuľa Lipovec Národný park Malá Fatra
Dotácia: 4 674,-€
Dátum realizácie: December 2023
Spolufinancovanie obce: 246,-€

„ŠOP SR nezodpovedá za obsah predmetu publicity a nemusí vyjadrovať jej názor“

https://drive.google.com/file/d/1trXDU8jpuZgHRU8SFdKzHSpik0NI6t-_/view

Naša obec a jej ľudia si prežili svoje. Vďaka ich bojovnosti a sile zvládli ťažké útrapy svojich dejín, no nezabúdajú. Už desaťročia si pripomínajú Slovenské národné povstanie a ich obete výstupom na vrch Panošiná. Zážitok z výstupu a putovanie po turistickom chodníku až na Kľačiansku Maguru je vždy vďaka nádhernej prírode a výhľadom na celú Malú Fatru o to emotívnejší. Kto to nezažil, nepochopí.

Nechajte sa pozvať prostredníctvom novej Náučnej tabule s videonahrávkou financovanej z dotácie Štátnej ochrany prírody SR a umiestnenej pri vstupe do kráľovstva Malej Fatry – studničke pod Panošinou –  a objavte jedinečnú faunu a flóru nášho Národného parku.