BUDOVANIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE V OBCI LIPOVEC

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
Príjemca dotácie: Obec Lipovec
Názov projektu: Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – I. etapa
Výška schválenej dotácie: 1 701 512,00 EUR
Rok poskytnutia podpory: 2022
Spolufinancovanie obce: 5% z oprávnených výdavkov
Stav: Realizácia projektu do 10/2024

Cieľom projektu je dobudovanie kanalizačnej siete v obci Lipovec, napojenie objektov a domácností ulíc Hrabiny, Dúbravy, Partizánska, Pastovník, Stará a Pod Kanálom na zabezpečenie ekologického riešenia odpadových vôd, ktorý je prínosom pre obec, životné prostredie aj občanov samotných.