Výlet na predvianočnú Moravu

V sobotu, dňa 25.11.2023, sa obyvatelia a priatelia obce Lipovec preniesli do romantickej predvianočnej atmosféry  v mestách Šternberk a Olomouc, ktorú dotvárala slávnostná výzdoba, hudobné vystúpenia a tradičný vianočný trh s chutným punčom a atraktívnym tovarom. Počasie nám prialo a nálada v autobuse bola skvelá.