Brigáda s DSS – Méta Lipovec

Klienti z DSS- Méta Lipovec v dňoch 18. a 20. 3. 2024 opäť dokázali, že vedia  byť nápomocní  obci  Lipovec pri upratovaní a čistení verejných priestorov. Tentoraz sme sa zamerali na miestny cintorín, pohrabali sme okolie vojenských hrobov, pozametali priestor pred Domom smútku, pamätníkom a parkoviskom, prečistili sme záhony s hortenziami, pakostami a papraďami. Ďakujem patrí aj vychovávateľom Petre Mikolajovej, Andrejke Sotoňákovej a pani Anne  Furielovej, ktoré mi boli  pri upratovacích prácach nápomocné. V mesiaci apríl, pri príležitosti Dňa Zeme, pôjdeme zase čistiť okolie miestnej studničky.  JUDr. et PhDr. Chrenová – predseda komisie na podporu komunikácie a inklúzie občanov

/ fotodokumentácia je vyhotovená a zverejnená so súhlasom DSS- Méta/