Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj

Obec Lipovec zverejňuje Návrh strategického dokumentu: „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“. Verejnosť môže nahliadnuť do Oznámenia, robiť si z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v sídle Obecného úradu Lipovec počas úradných hodín.

Dátum zverejnenia: 19.04.2024