Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve na dodávku potravín do ŠJ , COOP Jednota s.d.

Dátum zverejnenia: 30.06.2018