Dodatok č. 2 k rámcovej kúpnej zmluve na dodávku potravín do ŠJ, Fatra Tip, s.r.o Martin

Dátum zverejnenia: 30.07.2018