Fa č. 2-2011- Slovak Telekom. a.s. – telefón Ocú 12-2010

Dátum zverejnenia: 10.01.2011