Notárska zápisnica, Zmluva o odpredaji pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa František Ľudvik

Dátum zverejnenia: 07.08.2019