Objednávka č. 111 – Brantner Fatra s.r.o. – rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 06.10.2023