Objednávka č. 119 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – špecializovaná príprava veliteľa DHZO

Dátum zverejnenia: 06.11.2023