Objednávka č. 45 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – odborná príprava preventívarov PO

Dátum zverejnenia: 17.04.2023