Objednávka č. 51 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – základná príprava členov DHZO Lipovec

Dátum zverejnenia: 02.05.2023