Objednávka č. 80 – ITech Servis, s. r. o. Martin – tlač periodika “ Lipovecké zvesti – júl 2023 „

Dátum zverejnenia: 18.07.2023