Objednávka č. 99 – KV – mont servis, s.r.o. – údržba a oprava verejného osvetlenia v obci

Dátum zverejnenia: 23.10.2020