Zmluva č. 322 0572 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZO Lipovec na rok 2022

Dátum zverejnenia: 09.05.2022