Zmluva č. LIP/2022/000045 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce – Dobrovoľný hasičský zbor Lipovec

Dátum zverejnenia: 25.01.2022