Zmluva LIP_2022_000039 ( CVČ A. Kmeťa 22, Martin ) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Dátum zverejnenia: 01.02.2022