Zmluva o dielo LIP/2021/00217-0001243 , František Sopoci FERIKO, Oprava vestibulu OcÚ, MŠ a oprava schodov Gazdovská Krčma

Dátum zverejnenia: 04.08.2021