Zmluva o dielo Peter Lamoš – MONT-FINAL , Dokončenie rekonštrukcie oplotenia miestneho cintorína v obci Lipovec

Dátum zverejnenia: 15.07.2020