Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti

Dátum zverejnenia: 01.12.2013