Svätá omša sviatku sv. Michala

   Pri príležitosti sviatku patróna obce sv. Michala archanjela sa v sobotu 23.9.2023 v kultúrnom dome uskutočnila svätá omša. V rámci príhovoru vrútocký p. kaplán Petr Both vyzdvihol silu archanjela Michala nad zlom a obci i jej občanom zaželal pokoj, silu i ochranu nášho patróna pre všetkých.

  Po bohoslužbách občania pripravili milé podvečerné posedenie pri kotlíkovom guľáši, kávičke i prinesených domácich dobrotách.

  Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnému prežitiu tejto slávnosti.