Bohoslužby

Kresťania rôznych vierovyznaní slávia sedem týždňov po Veľkej noci sviatok Zoslania Ducha Svätého, známy aj pod názvom Turíce, Letnice, Rusadlá alebo Zelené sviatky. V tomto roku pripadla svätodušná nedeľa na 28. mája, kedy do obce Lipovec zavítal pán zborový farár zo Sučian Mgr. Martin Škarupa, ktorý 17 veriacim pripomenul udalosti, ktoré sa odohrali v ranej cirkvi a taktiež ich pozval do Sučian, kde sa 25.6.2023 uskutočnia evanjelické služby božie za účasti pána Jána Hroboňa, ktorý bol v roku 2018 zvolený za biskupa Západného dištriktu ECAV a od roku 2022 je predsedom Bohoslužobného výboru ECAV. 

JUDr. et PhDr. Chrenová- predseda komisie pre inklúziu