Detský karneval v Lipovci

Dňa 28.2.2016 sa uskutočnil v kultúrnom dome v Lipovci tradičný Detský karneval.
Tohtoročnou témou bola rozprávka O červenej čiapočke. Rozprávka v podaní lipovského divadelného súboru Za Váhom, pobavila deti aj dospelých. S programom vystúpili aj deti Materskej školy. Detský karneval je jedno z mála podujatí, kde sa deti zabávajú v maskách. Celá sála ožila nádhernými pestrými kostýmami. Spolu s deťmi sa  dobre bavili aj rodičia. Na potešenie sme videli deti aj so susedných obcí a miest Martina a Vrútok. Sála bola naplnená do posledného miesta.

Veľká vďaka patrí usporiadateľom a to členom zložiek pôsobiacich v obci a to  ZO Červeného kríža, ZO telesne postihnutých, Obecný úrad, Divadelný súbor Za Váhom, Klub slovenských turistov Lipovec a veľa dobrovoľníkov.
Za všetkých  ktorým sa táto akcia páčila vyslovujeme veľké „ĎAKUJEM.“

Starosta obce a Obecný úrad v Lipovci