Fašiangový karneval 2023

Fašiangy sa tento rok spojili s detským karnevalom a bola to teda riadna zábava. Plná sála detí, ktoré súťažili a vyhrávali krásne ceny je najkrajší zážitok pre usporiadateľov.

Veríme, že sa naše tradície zachovajú mnoho rokov a budú prinášať radosť všetkým účastníkom!